Slot Machine 2.0 Hackerrank - On Game An Toàn & Uy Tín